Komunitní zahrady

Co jsou komunitní zahrady?


Společné zahrady pro lidi, kterým chybí zahrádka či možnost aktivnějšího kontaktu s přírodním koloběhem, a kteří si tak mohou pronajmout záhonek a pěstovat si na něm to co chtějí a co je jejich srdci či jazyku blízké.