Nechat pole ladem

Na začátku jsme hledali odpověď na jednu otázku - Jak pomoct krajině?
Mnoho lidí zastává názor, že zemědělci se v současnosti nestarají o svá pole tak, jak by měli - šetrně, ohleduplně,
s úctou, jakou měli ke své půdě naši předci. Ale kdo jiný se může o pole postarat? Mohly by spolky, ale ty nemají
techniku, ani potřebné zdroje. Tak nás napadlo nechat pole ležet ladem. A hned se objevily desítky dalších otázek.

Nezbývalo, než učinit pokus.
Nechali jsme 1,5 ha ležet ladem tři roky a vyčíslovali náklady. Zejména proto, abychom si odpověděli na otázku, zda se může jeden malý spolek starat o 500 ha. Zjistili jsme, že to možné je.

Pokud necháte pole ležet ladem, tak skutečné náklady jsou jen daň z pozemku, což podle lokality je cca 500-1000 Kč/ha. A pak trocha práce, aby plevel z tohoto pole neobtěžoval sousedy. Když jsou ve spolku zapálení lidé, tak se to dá.

Otázky:
Jsem vlastník půdy a chci ji pronajmout, proč by mi měla stačit částka pokrývající pouze daň z nemovitosti? Když ji pronajmu běžně hosopodařícímu zemědělci, dostanu za ni víc...
Ano, to je jeden úhel pohledu. Bohužel současné zemědělství půdu spíše devastuje, než ji prospívá, a tímzpůsobem se vám vrátí pole vyčerpané, zhutněné těžkou technikou, plné zbytkové chemie. My necháme pole odpočinout,lze uvažovat např. i o několikaletém porostu vojtěšky, která je pro půdu jako regenerační kůra. Takže vám ji nakonec vrátíme v lepším stavu a tudíž i hodnotnější.

Chcete nechat všechny pozemky ladem?
Spolky mají půdu pronajatou od fyzických osob, které tu půdu momentálně nepotřebují. Část půdy, spolek obhospodařuje, zbytek, na který již nemá kapacity, nechá ležet ladem. Některé spolky se zabývají komunitní podporou zemědělců (dále jen KPZ). To znamená, že pokud se zemědělec stará o pole šetrně, členové spolku od něj kupují jeho produkty. Takovému zemědělci spolek může i pozemky ležící ladem pronajmout.Věříme, že takovým způsobem najdou pole ležící ladem časem své využití a přispějí k rozšíření KPZ.

Proč z neobhospodařovaných polí neudělat sad?
Sad je doslova "běh na dlouhou trať", je to poměrně trvalá výsadba a má ještě jiná specifika než pole. Většina vlastníků pozemků je ochotnější pronajmout své pole za podmínky, že se statut toho pozemku nezmění a že v případě potřeby mohou nájemní smlouvu zrušit a dostanou zpět pozemek ve stejném stavu, v jakém ho předali nájemci.

diskuze zde