Nevíte kam s bioodpadem?

Nabízíme možnost likvidace Vašeho biologicky rozložitelného odpadu! Jak to funguje? Od nás dostanete kbelík na ukládání bioodpadu, který vám při odevzdání vyměníme za prázdný.

Naplněný kbelík putuje k nám do komunitní zahrady. Povrch kbelíku zasypeme zeminou a necháme nějaký čas odležet, aby se bioodpad rozložil na takovou úroveň, že přestane být lákavý pro myši a potkany. Poté vysypeme obsah na místo budoucího záhonku a zakryjeme zeminou. Na jaře sem pak můžeme sázet rostliny 1. trati, tedy takové (zjednodušeně řečeno), kterým nevadí tlející vrstva pod nimi a naopak z ní čerpají obrovské množství živin.

 Obrázek článku